Kontakti

Biedrības „Pro-Police Latvia” valdes priekšsēdētāja
Ilze Bērziņa-Ruķere
Tel. 26442241
E-pasts: ilze.berzina-rukere@pro-police.lv

Rekvizīti:
Biedrība „Pro-Police Latvia”
Rīga, Bauskas iela 4-18, LV – 1004
Reģ.Nr.40008190075
Banka: Swedbank
Konts: LV11HABA055103340089