“Pro-police Latvia” Radio 5

“Pro-police Latvia” runā Radio 5 par noziedzības mazināšanu ar vides dizaina palīdzību.