Esošās pilsētvides dizaina attīstība, plānošana un noziegumu novēršanas metodes un iepazīšanās ar jaunām, lai uzlabotu apkārtējās vides drošību

2014. un 2015.gadā biedrība piedalās Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes īstenotajā projektā „Esošās pilsētvides dizaina attīstība, plānošana un noziegumu novēršanas metodes un iepazīšanās ar jaunām, lai uzlabotu apkārtējās vides drošību”. Projektā tiek organizēti vairāki mācību un pieredzes apmaiņas semināri, kuros dalībnieki iegūst jaunākās idejas vides dizaina un noziegumu novēršanas savstarpējā mijiedarbībā.