Mazāk smagu noziegumu izmeklēšanas vienkāršošana ar mērķi sabalansēt nozieguma sabiedrisko bīstamību, radīto kaitējumu un izmeklēšanā izlietotos resursus

No 2013.gada līdz 2015.gada jūnijam biedrība piedalās Valsts policijas vadītajā projektā „Mazāk smagu noziegumu izmeklēšanas vienkāršošana ar mērķi sabalansēt nozieguma sabiedrisko bīstamību, radīto kaitējumu un izmeklēšanā izlietotos resursus”, kurā tiek analizētas iespējas vienkāršot mazāk smagu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas procesu, tādejādi ļaujot ietaupīt valsts finanšu līdzekļus, tiesībsargājošo iestāžu darbinieku laiku, radot iespēju to veltīt smagāku noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai.