Noziedzības novēršanas veicināšana, izmantojot partnerības, datu analīzes un vides dizaina iespējas

No 2012.gada decembra līdz 2015.gada aprīlim biedrība piedalās Čehijas Republikas NVO „Otevřená Společnost“ vadītajā Eiropas Komisijas finansētā projekta “Noziedzības novēršanas veicināšana, izmantojot partnerības, datu analīzes un vides dizaina iespējas” īstenošanā.

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. sadarbības tīkla izveide tādām NVO (nacionāli un starptautiski), kuras aktīvi darbojas noziedzības prevencijas jomā, aktivitātēs iesaistot sabiedrību;
  2. vides dizains likumpārkāpumu novēršanai (CPTED- Crime Prevention through Environmental Design);
  3. likumpārkāpumu novēršana, kas balstīta datu analīzē.

Lai īstenotu projektu tika organizētas vairākas aktivitātes, to skaitā, divi semināri ar Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes studentu iesaistīšanos 2014.gada 8.aprīlī un 23.-25.aprīlī.

Studentiem semināros bija iespēja:

  1. Iegūt zināšanas un par vides dizaina lomu un iespējām sabiedrības drošības sajūtas paaugstināšanā un noziedzības samazināšanā;
  2. Noklausīties viena no Eiropas vadošajiem ekspertiem CPTED jomā Marsela Zethovena (Marcel Zethoven) lekciju un konsultēties ar viņu praktiskā darba laikā;
  3. Uzzināt ar kādām problēmām un noziedzīgu nodarījumu veidiem saskaras policija un, kas rada nedrošības sajūtu Rīgas Miera ielas apkaimes iedzīvotājiem;
  4. Izstrādāt savu risinājumu konkrētai nedrošai vietai Rīgā Miera ielas apkaimē;
  5. Diskutēt problēmjautājumus ar policijas pārstāvjiem un vides dizaina ekspertiem, kā nesakārtotā vide veicina noziedzības palielināšanos vispārīgi un konkrēti pilotvietā;
  6. Projekta laikā sagatavoto nedrošās vietas risinājumu prezentēt izstādē 2014.gada jūnijā;

2014.gada 4.-6.jūnijā Rīgā notika starptautisks seminārs par vides dizaina ietekmi noziedzības mazināšanā. Seminārā piedalījās dalībnieki no Igaunijas, Lietuvas, Austrijas, Nīderlandes, Somijas, Čehijas, Dānijas un Latvijas. Semināra dalībnieki iepazīstināja ar labo praksi un veiksmīgiem projektiem savās valstīs, kas ļāvuši veicināt sabiedrības iesaistīšanos vides izmainīšanā, lai justos drošāk savā pilsētā, mikrorajonā vai ciematā. Sākot ar nelielas teritorijas sakārtošanu, līdz pat projektiem pilsētas vai visas valsts teritorijā. Semināra laikā 5.jūnijā Rīgā klubā „Piens” tika atklāta studentu darbu izstāde, kas tika atzinīgi novērtēta. Semināra dalībniekiem bija iespēja tikties ar šo darbu un ideju autoriem – Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes studentiem.